Gevonden routes: 115

Zoekresultaten > grebbelinie route noord

Grebbelinie route Noord

Exacte afstand: 36 km
  • Foto: Marten Idema
  • Foto: Marten Idema
  • Foto: Marten Idema
Foto: Marten IdemaFoto: Marten IdemaFoto: Marten Idema

Al tijdens de Tachtigjarige Oorlog is men op het idee gekomen om een verdedigingslinie tot stand te brengen door een wal aan te leggen van de Grebbe tot de Zuiderzee. Uiteindelijk werd de linie in de 18e eeuw aangelegd.

Route-informatie
De Grebbelinie (noord 36 km) vormt samen met de Grebbelinieroute (zuid 38 km) de gehele Grebbelinieroute (68 km). Bij aanvallen uit het oosten werd het laaggelegen land van de Gelderse Vallei onder water gezet, door de Grebbedijk bij Wageningen door te steken. Veel resultaat heeft de linie niet gehad. In de winter vroor het zo hard dat het vijandelijke leger zonder moeite over het ijs de hindernis kon nemen. Inmiddels is de omgeving van de Grebbelinie een prachtig gebied geworden met bijzondere planten en vogels.

1 Kasteel Renswoude (1654) werd in Renaissancestijl gebouwd en de tuinaanleg heeft Frans-barokke elementen zoals de lanenstelsels en het 700 meter lange zichtkanaal. Dit kanaal, geïnspireerd op het 5,5 km lange Grand Canal in Versaille, is rond 1708 gegraven.

2 Even ten zuiden van het Grand Canal markeert een smalle heul de plek waar het water aan de volgende inundatiekom werd doorgegeven.

3 Aan weerszijden van de provinciale weg tussen Renswoude en De Klomp zijn in de dijk nog de schuiven te zien voor de plankieren die in geval van inudatie het water moesten keren.

4 Het fort van de Buursteeg diende om de toegang tot Emminkhuizerberg af te grendelen. Met de aanleg van de Rijnspoorweg in de jaren 1840 werd het spoor met opzet precies door het hart van de schans gelegd.
(Op dit punt kunt u ook verder gaan op de Grebbelinie-zuidroute)

5 Eveneens ter dekking van de berg diende de verderop gelegen batterij aan de Schalmdijk. Tussen de dijk en het spoor ligt hier een van de laatste vochtige, venige heideveldjes waaraan de Vallei vroeger zo rijk was (niet toegankelijk).

6 De Emminkhuizerberg ontstond in de IJstijd als een rug van morenemateriaal tussen twee ijstongen.

7 De Groeperkade is één van de dwarskades in de linie die was bedoeld om te voorkomen dat inundatiewater te snel zou afvloeien naar lager gelegen gebieden.

8 De Lambalger Keerkade en (9) de Roffelaarskade hielden op hun beurt het water vast in de inundatiekommen.

10 Een oude spoordijk en wat roestige rails vormen de restanten van een vroegere internationale spoorlijn tussen Amsterdam en Duitsland.

11 Op dit punt met eenvoudige horeca starten diverse wandelroutes en kan men per kano een tocht naar de Amersfoortse Grachten maken.

12 Het dorp Scherpenzeel is voor een groot deel verwoest tijdens de Duitse aanvallen op de linie in 1940. Al in 1941 en 1942 is het herbouwd in een traditionele stijl die de “Delftse School” werd genoemd.

13 Huize Scherpenzeel was oorspronkelijk een middeleeuwse versterkte burcht van de hertog van Gelre. De huidige stijl is een vroege neogotische stijl die in 1884 door de architect S.A. van Lunteren is aangebracht. Het landschappelijk aangelegde park met een koetshuis en een ijskelder is ook van zijn hand.

14 Werk aan de Engelaar’ bevindt zich op enige afstand van de weg. Het ligt haaks op de kade en is onderdeel van de Grebbelinie. Het werd aangelegd in 1799 als extra versterking, want bij de Franse inval in 1795 was gebleken dat deze iets hoger gelegen gebieden niet goed onder water waren te zetten en daardoor een zwak punt in de linie vormden.

Eigenaar route
deVeluwe.nl

 

Regio: West Ede gemeente kaart

Download pdf