Gevonden routes: 115

Zoekresultaten > calluna route

Calluna route

Exacte afstand: 63 km
  • Foto: Marten Idema
  • Foto: Marten Idema
  • Foto: Marten Idema
  • Foto: Marten Idema
Foto: Marten IdemaFoto: Marten IdemaFoto: Marten IdemaFoto: Marten Idema

De naam Calluna is ontleend aan de heidesoort die groeit op de Ginkelse Heide. Dit is de struikheide (Calluna), die voorkomt op droge grond. De naam refereeert ook aan de Heidekoningin Calluna, die tijdens de Heideweek (laatste week van augustus) te Ede volop in de belangstelling staat.

Route-informatie
De Callunaroute is een route die voert door het zuidelijk deel van Zuidwest Veluwe. De route loopt afwisselend door bos, heide en agrarische gebieden.

Calluna route Noord
1 Edesche Bos, (435 ha). Uitgestrekt bosgebied op de zandgronden van de Veluwe.

2 Hessenweg. Aangezien de karren van kooplieden uit Hessen in de Middeleeuwen een afwijkende spoorbreedte hadden, moesten zij zich een vaste route houden: de Hessenweg.

3 Edese Heide, (722 ha). Heidegebied dat plaatselijk begroeid is met vliegdennen en loofbomen. Hier graast de Edese schaapskudde die zijn ‘onderkomen’ in schaapskooi De Kreel heeft. In de Edese Heide liggen enkele archeologische monumenten. Het hoogste deel van dit gebied heet ‘de Drieberg’, bestaande uit vijf grafheuvels. Deze dateren uit de Laat Nieuwe Steentijd en Bronstijd en zijn ca. 3500 tot 4000 jaar oud.

4 Kreelse Plas. Deze plan ligt in een gebied waar twee oude smeltwaterdalen samenkomen en waardoor een ondoorlaatbare leemlaag is gevormd.

5 De Ginkel. Landbouwenclave met rijke flora en fauna die al meer dan een eeuw in gebruik is als wei- en bouwland en wordt afgewisseld door houtwallen, bosjes en (zand)wegen.

6 Noord-Ginkel. Landgoed dat bestaat uit bos- en landbouwgebiedjes. Hier liggen ook een aantal (niet toegankelijke) rustgebieden voor het grofwild en wildobservatiepost ‘de Hindenkamp’. Hier worden wildexcursies gehouden vanaf het natuurcentrum Veluwe (Groot-Ginkelseweg). Inlichtingen bij VVV Ede, tel 0318-614444.

7 Ginkelse Heide. Heidegebied omzoomd door bossen met de schaapskooi Zuid-Ginkel: een rijksmonument uit de 19e eeuw.

8 Airborne Monument. Herdenkingsmonument van de Slag om Arnhem. Op 17 september 1944 landden voor deze operatie duizenden parachutisten op de Ginkelse Heide bij Ede.

9 Landingsterreinen waar op 17 september 1944 met name tientallen zweefvliegtuigen naar beneden kwamen.

10 Quadenoord-Boschbeek. Particulier landgoed met bossen en landbouwgronden met grafheuvels en een landgoedcamping.

11 Museum Tute Nature, Bosbeek 19-21, tel. 0318-613306. Klein natuurmuseum achter het Natuurvriendenhuis ‘de Bosbeek’. Alleen zondags geopend. Op vijfsprong bij P 20312 kunt u overgaan op de Calluna route Zuid (A).

12 Ginkelse Heide. Na spoorlijn en viaduct heeft u na ca. 400 meter een prachtig uitzicht over de Ginkelse Heide.

13 Het Mausoleum is een oorlogsmonument, onthuld op 2 augustus 1947, die herinnerd aan 44 gesneuvelde verzetsmensen uit Ede.

14 Trapakkers. Trapsgewijs aangelegde akkers achter het gemeentehuis te Ede. De aanleg was een perfecte manier om op de Veluwse Zandgronden het naar beneden stromen van regenwater tegen te gaan. Een idee dat afkomstig is van de Sawah’s uit Indonesië.

Calluna route Zuid
15 Celtic Fields. Prehistorisch akkercomplx uit de IJzertijd. (links gelegen, na Rollecate).

16 Oostereng, (675 ha). Het schelpenfietspad voert door een gebied dat vroeger bestond uit heide. Het is nu begroeit met de grove den en de Amerikaanse eik die op arme grond doeg gedijen. U bent aangekomen bij (B). Bij de verkeersweg kunt u de rout inkorten (zie kaartje).

17 Oranje nassu’s Oord (168 ha). Landgoed dat bestaat uit bos met lange lanen. Vroeger was het landgoed het zomerverblijf van Koning Willem III.

18 Wageningse Berg. Stuwwal ontstaan door gletsjers uit de IJstijd. De hoogte van de Berg is ca. 40 meter.

19 De Bovenste Polder is een oude steenfabriek welke na verbouwing een culturele bestemming heeft gekregen.

20 Museum de Casteelse Poort, Bowlespark 1 a. Het museum is gevestigd in Villa Vada en gebouwd op restanten van het 17e eeuwse drostenhuis van Assueer Torck.

21 Hotel De Wereld. Op het 5 Meiplein staat het hotel ‘De Wereld’. Op 5 mei 1945 werd in de gelagkamer van het hotel de capitulatievoorwaarde overhandigd aan Duitse generaal Blaskowitz.

22 Centrum Wageningen heeft een historisch centrum dat de moeite waard is om doorheen te lopen.

23 Molen’de Vlijt’(1879), Harnjesweg 42 is een Windkorenmolen. Gerestaureerd in 1979.

24 De Eng. De Landbouwuniversiteit dankt zijn bestaan o.a. aan de Enggronden.

25 Het Bijenhuis, Grintweg 273. Bijenhuis met expositie over de honigbij en de bijenteelt.

26 Museum Historische Landbouwtechniek, Droevendaalsesteeg 50. Het museum toont de geschiedenis van de landbouw.

27 Het Binnenveld/ de Kraats. Agrarisch gebied in het zuidelijke deel van de Gelderse Vellei. De vallei is ontstaan doordat het gletsjerijs stuwwallen vormden richting het oosten (Veluwe) en het westen (Utrechtse Heuvelrug).

28 Bennekomse Meent is een voorbeeld van ‘woeste’ of halfnatuurlijke gronden, de zgn. ‘meenten’, die gemeenschappelijk eigendom waren van de dorpsbewoners.

29 Kijk- en Luistermuseum, Kerkstraat 1. Boeiend museum dat de geschiedenis laat zien en horen van speeldozen, mechanische orgels en piano’s.

30 Boerderij ‘de Hullenberg’. Op de hoek Hullenbergweg/ Selterskampweg ligt het oudste boerderijtje van Bennekom.

31 Landgoed Hoekelum, (112 ha). Gelderse buitenplaats uit 1735, aangelegd in landschapsstijl. In de boerderij van het kasteel is nu de gelijknamige kaas- en kampeerboerderij gevestigd. U bent aangekomen bij (A) P 20312. U kunt hier overgaan op de Calluna route Noord.

Eigenaar route
deVeluwe.nl

 

Regio: West Ede gemeente kaart

Download pdf